Wapenwetgeving

De meest recente versie van de wapenwetgeving vind je op de website van de federale wapendienst.

BELANGRIJK !!!

Gelieve vooral de brochure 'De aangepaste wapenwet - 3de editie' te lezen.

Wenst U een vergunningsplichtig wapen te verwerven dan dient U een aanvraag voor het bekomen van een nieuwe vergunning in te dienen bij dhr gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant ! Een wapenvergunning - die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet werd afgeleverd - wordt geacht maximum vijf jaar geldig te zijn. Voor het verstrijken van die geldigheidsperiode dient U dus een aanvraag tot vernieuwing van Uw vergunning aan te vragen. U gebruike daarvoor het formulier WOKRA_aanvr_wap_NL (pdf, 55 KB) .

De nieuwe vergunningen (die dus afgeleverd werden door dhr Gouverneur) zijn onbeperkt geldig (oorspronkelijk was een geldigheidsperiode van vijf jaar voorzien). Er zal evenwel een vijf-jaarlijkse controle plaatsvinden om na te gaan ofdat de wettige reden (sportschieten, jacht, ...) nog steeds aanwezig is ! Dit laatste geldt niet voor 'de nieuwe vergunningen zonder munitie'. Deze laatste blijven onbeperkt geldig en een 5-jaarlijkse controle is er niet op van toepassing.

Bent U in het bezit van een oude vergunning waarvan de geldigheidsduur (5 jaar) nog niet is verlopen, dan kunt U overwegen om een vergunning zonder munitie aan te vragen. U dient dan geen specifiek motief in te roepen. U gebruike daarvoor ook het formulier WOKRA_aanvr_wap_NL (pdf, 55 KB) door het laatste motief in de rubriek B ervan aan te kruisen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 766 18 18.