Nieuws

Persbericht: preventieactie tegen woninginbraken op 25 oktober 2019

Op 25 oktober 2019 heeft de politiezone TARL een preventieve actie georganiseerd tegen woninginbraken op het grondgebied van de gemeenten Affligem en Liedekerke. De actie diende om in navolging van de 1-dag-niet actie van 18 oktober 2019 de burgers te sensibiliseren om gedurende de aankomende donkere maanden extra aandacht te schenken aan het beveiligen van de woning alsook het bellen van het 101-noodoproepnummer bij het waarnemen van verdachte handelingen, voertuigen en/of personen.

Persbericht: 3 arrestaties na poging winkeldiefstal Ternat 24 oktober 2019

Op 24 oktober 2019 heeft de politiezone TARL 3 personen gearresteerd naar aanleiding van een poging winkeldiefstal in het ALDI-filiaal gelegen op de Assesteenweg in Ternat.

Persbericht: gezamenlijke verkeersactie door politiezones AMOW, Dilbeek en TARL

Op zaterdag 19 oktober 2019 hebben de politiezones Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW), Dilbeek en Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke (TARL) een gezamenlijke verkeersactie georganiseerd.

Persbericht: Overbrenging naar de gevangenis van Sint-Gillis na tussenkomst patrouilleploeg in Affligem

Op 16 oktober 2019 rond 21u30 werden 2 personen van Roemeense origine gearresteerd.

Persbericht: politiezone TARL levert bijstand bij horecacontrole op grondgebied Affligem, Roosdaal en Liedekerke

Op zaterdag 12 oktober 2019 heeft de politiezone TARL bijstand geleverd aan een horeca-controle geïnitieerd door diverse inspectiediensten op grondgebied Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

De controle gebeurde door de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de FOD Financiën, afdeling Toezicht Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de dienst Vreemdelingenzaken en de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie.

Een belangrijke indicatie om na te gaan of er inbreuken zijn op vlak van sociale regelgeving is de aanmelding van werknemers in de DIMONA-databank van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Hierin moeten horeca-uitbaters elke indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers aangeven. Een eventuele afwijking op de voorziene deeltijdse werktijd of een variabel werkrooster moeten dan weer te consulteren zijn voor inspectie tijdens een controle.