Nieuws

Persbericht: alerte inwoners ondersteunen politie in de handhaving van coronamaatregelen op 27-28 maart 2020

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101 noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.

Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689

Op vrijdag 27 maart 2020 werden in Ternat, Affligem en Liedekerke totaal 32 processen-verbaal opgesteld omwille van inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

Waarschuwing diefstal van werkmateriaal uit voertuigen in corona tijden – 28 maart 2020

Wegens verschillende meldingen van diefstal uit voertuigen in Roosdaal en Liedekerke vraagt de PZ TARL aan de inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke om extra waakzaamheid. Ook tijdens de corona-crisis blijven daders van woninginbraak of diefstal uit voertuigen actief.

Persbericht: inbeslagname plooimes, cannabis en vaststelling corona-inbreuk na controle verdacht voertuig te Liedekerke - 24 maart 2020

Tijdens een patrouille van politiezone TARL op 24 maart 2020 in de vooravond werden 4 joints, 1 plooimes, 9,15 gram cannabis en een toilettas met crunchers, filters en sigarettenblaadjes in beslag genomen. Naast een proces-verbaal voor de corona-inbreuk werden er ook een processen-verbaal voor bezit van verdovende middelen en illegaal wapenbezit opgesteld.

Persbericht: geweld binnen het gezin tijdens coronacrisis

Door de maatregelen rond de coronacrisis zijn volwassenen en kinderen meer samen thuis. Naast de positieve kant van meer tijd met elkaar door te brengen is er echter ook een keerzijde. Zo verwacht de hulplijn 1712 een toename van conflicten en intra familiaal geweld door het gebrek aan dagdagelijkse structuur en het sociaal isolement dat deze periode met zich meebrengt. Zeker in combinatie met angst en stress kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.

Persbericht: arrestatie dader koperdiefstal in Liedekerke nadat attente burger onmiddellijk de politie verwittigt via het 101 noodoproepnummer

In Liedekerke vond op 19 maart 2020 in de loop van de namiddag in de Kleemputtenstraat een koperdiefstal plaats. Een opmerkzame burger belde onmiddellijk het 101 noodoproepnummer waardoor de politie snel de nodige verrichtingen kon doen.