Veiligheidsmonitor 2024

Het zou kunnen dat je in de loop van deze of volgende maand een uitnodiging in jouw brievenbus krijgt om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Zo worden er onder andere vragen gesteld over jouw (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap,...

Niet iedereen krijgt deze bevraging! De personen die een uitnodiging krijgen, werden geselecteerd via een steekproef. Kreeg jij een uitnodiging? Dan willen we jou vragen om eventjes de tijd te nemen om de bevraging in te vullen. Op die manier kunnen wij jullie ervaringen gebruiken om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in onze politiezone!

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

De veiligheidsmonitor is een initiatief van de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Labels