Nieuws

Diefstalpreventieadviseur geeft advies.

Om inbraken te bestrijden, werken de FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, de provincies, de politiezones en de gemeenten, samen met de burgers, verenigingen en private partners om de zesde nationale actiedag inzake de strijd tegen inbraken te organiseren. Deze dag vindt plaats op 18 oktober 2019.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition lanceren voor de vijfde keer samen een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid. Ze gaan opnieuw de strijd aan tegen phishing.

Sinds de invoering van het nieuwe cameraaangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

Vorig jaar hebben personen die camera's bezitten een (meerdere) aangifte(n) gedaan van hun bewakingscamera's via www.aangiftecamera.be.