Organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan de politiezone AMOW er één is.

De politiezone AMOW staat in voor de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel.

Na Leuven is het één van de grootste zones in Vlaams Brabant. De zone behoort tot het gerechtelijk arrondissement Brussel. Asse, Merchtem en Opwijk grenzen aan Oost-Vlaanderen enerzijds en anderzijds grenzen Asse (Zellik) en Wemmel ook aan Brussel. Ruim 80.000 inwoners rekenen er op de inzet van de Politie.

Politiezone AMOW is bereikbaar met het openbaar vervoer. Bekijk de dienstregeling van buslijn 216 en 242.

De leiding van de politiezone wordt gevoerd door een samenwerking tussen:

  • De korpschef: HCP Kurt Tirez (PZ.AMOW.Korpschef@police.belgium.eu - eveneens lid van de politieraad)
  • Voorzitter politieraad: Burgemeester - voorzitter politieraad Koen Van Elsen
  • De politieraad

In uw politiezone kunt u beroep doen op uw lokale politie, en dit zowel ter plaatse als op het commissariaat.

Interventie is de politionele hulpverlening of tussenkomst, uitgevoerd op eigen initiatief (ambtshalve) of op vraag van interne (recherche, wijk…) of externe (burgers, brandweer, gemeente…) klant.

Binnen onze lokale politie, zone AMOW maakt onder de koepel van de integrale veiligheid de wijkinspecteur de kern uit van het wijk-veiligheidsteam, samen met de gemeenschapswachten (wat Asse en Wemmel betreft), interne en externe gemeentediensten en andere diensten.

Een verkeersdienst is niet langer een dienst die zich uitsluitend bezighoudt met overtredingen opstellen, ongevallen vaststellen en verkeer regelen. Beleidsmensen en korpschefs die dit blijven denken worden niet meer ernstig genomen door mensen die zich echt met verkeer bezighouden.

Wij zijn er dan ook bijzonder gelukkig mee dat de zone AMOW dit van bij de aanvang heeft begrepen.

De filosofie van onze fietsbrigade:

Meer blauw op straat!

De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, moord of fraude.

De lokale politie vervult opdrachten van federale aard. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben hiervoor dwingende maatregelen opgesteld, men spreekt van de MFO of Missions Fédérales/Federale Opdrachten.

Deze dienst is gevestigd in het hoofdgebouw te Mollem en wordt geleid door HINP An Veldeman.
Slachtofferzorg is een essentiële taak van de politie, zij zijn vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en nabestaanden van misdrijven mee in aanraking komen.