Project HERCOSI (HERCOntactname Slachtoffers Inbraak)

Politiezone AMOW streeft ernaar om een veilige en leefbare samenleving voor alle burgers te creëren. Zo zetten wij, naast onze reguliere werking, ook enorm in op tal van initiatieven en acties in kader van een integrale aanpak van woninginbraak. Woninginbraak is namelijk één van de prioriteiten die zijn opgenomen in ons Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Gelet dat we konden vaststellen dat de psychologische impact op deze slachtoffers enorm is, werd er beslist om extra in te zetten op nazorg. Zo zullen de dienst slachtofferbejegening en de dienst preventie met de start van ons project HERCOSI alle slachtoffers van een inbraak of inbraakpoging telefonisch contacteren en hen de mogelijkheid aanbieden om een beroep te doen op een gebreveteerd diefstalpreventieadviseur.  Indien ze dit wensen, komt er een diefstalpreventieadviseur bij hen thuis langs voor een gratis diefstalpreventie-advies op maat van hun woning. De diefstalpreventieadviseur zal hun de nodige informatie geven om van hun woning opnieuw een inbraakveilige thuis te maken. Met enkele eenvoudige maatregelen en tips kan de kans op een nieuwe inbraak aanzienlijk verminderen. Als de slachtoffers nood hebben aan een gesprek, kunnen zij ook doorverwezen worden naar de hulpverlening. Indien ze niet wensen in te gaan op dit aanbod, zullen we de info toch nogmaals versturen via de post.