Politiereglement

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

Politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.