Team Dierenwelzijn

Sinds januari 2021 heeft Politiezone AMOW een team Dierenwelzijn. Dit team bestaat uit vijf inspecteurs en één hoofdinspecteur die elk een hart hebben voor dieren en een passie voor natuur. Deze zes zullen zich specialiseren in de dierenwelzijnswetgeving.

Jammer genoeg bestaat dierenverwaarlozing en -mishandeling tot op de dag van vandaag nog steeds, waardoor wij daar ook rekening mee houden in onze dagelijkse werking. Politiezone AMOW onderschat deze problematiek niet en neemt haar verantwoordelijkheid op met de oprichting van het team Dierenwelzijn. Een kordate en adequate aanpak van dierenleed in onze zone is dan ook de regel.

De kennis en vaardigheden die dit team opdoet worden gedeeld in de politieassociatie met politiezones TARL en Dilbeek. Ze krijgen daarnaast een uitgebreide en professionele opleiding. In samenwerking met Inspectiedienst Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest, de verschillende gemeenten en andere samenwerkingsverbanden, worden de “good practices” gebundeld en uitgedragen onder de collega’s van onze politiezone.

Ondanks dat ons team Dierenwelzijn nog maar een paar jaar bestaat, hebben zij mede dankzij meldingen van burgers al talloze dieren van mishandeling of verwaarlozing kunnen redden, maar hebben zij ook bijvoorbeeld baasjes tips kunnen meegeven om hun dieren de verzorging te geven die ze verdienen, hun te begeleiden in de optimalisering van het verblijf van hun huisdier,... 

Met ons centraal meldpunt hoopt het team om de drempel te verlagen voor aangiftes van dierenverwaarlozing en -mishandeling, om zo bij te dragen tot het welzijn van de dieren binnen onze zone. Heeft u dieren gezien die verwaarloosd of mishandeld worden binnen de gemeenten van Politiezone AMOW? Dan kan u dat melden aan ons team Dierenwelzijn via pz.amow.dierenwelzijn@police.belgium.eu of u kan bellen naar onze dispatch op het nummer 02/452.50.05 om dierenleed te melden. Voor dringende zaken dient u steeds het nummer 101 te bellen.