Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is een meerjarig plan waarin de prioriteiten van onze politiezone worden vastgelegd. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.

Wat is een Zonaal Veiligheidsplan? 

Een Zonaal Veiligheidsplan is een beleidsdocument van een politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 6 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen.

Bij het voorbereiden en opstellen van ons Zonaal Veiligheidsplan hebben we rekening gehouden met andere veiligheidsplannen, zoals het Nationaal Veiligheidsplan, de Kadernota Integrale Veiligheid (u kan deze raadplegen via de snelkoppeling in de linker kolom) en de ministeriële omzendbrief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Verder hebben we ook rekening gehouden met andere belanghebbenden zoals de burgemeesters, het beleidsplan van de procureur des Konings, de prioriteiten van de Gouverneur van Vlaams-Brabant, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie.

We moeten ook rekening houden met de maatschappelijke complexiteiten van onze gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel om veiligheidsproblemen zo breed mogelijk aan te pakken.

Welke prioriteiten staan er in ons plan?

Naast het voorzien van de basispolitiezorg en het blijven garanderen van onze dienstverlening aan de bevolking zal PZ AMOW werken tot eind 2025 rond de volgende prioriteiten:

Externe prioriteiten:

  • Inbraken in gebouwen met in het bijzonder woninginbraken
  • Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit met in het bijzonder intrafamiliaal geweld
  • Verkeersveiligheid
  • Overlast

Interne prioriteiten:

  • Interne communicatie, informatie doorstroming en informatiebeheer
  • Duurzaam HR-beleid