Jaarverslag

Jaarverslagen

Ieder jaar stelt onze politiezone een jaarverslag op. Hierin bieden wij een overzicht van onze voornaamste resultaten, cijfers en projecten van het afgelopen jaar. 

Een korte weergave van het recente jaarverslag kan u hier digitaal raadplegen.

Presentatie jaarverslag Politiezone AMOW 2021 (canva.site)

Hieronder vindt u al onze jaarverslagen: