Klachtenformulier

De Politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kunt u ons dat laten weten.

De Politie stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die niet tevreden is over de manier waarop onze mensen en/of diensten hem of haar hebben geholpen en hierover een klacht wil indienen.

Hoe kan u een klacht indienen?

Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen:

2. Comité P

Je kan eveneens een klacht over het optreden van een politieagent indienen door een brief of e-mail te richten aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Het adres is:

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Drukpersstraat 35/1

1000 Brussel

Of via elektronische weg naar: info@comitep.be

3. Algemene Inspectie

Je kan een klacht over het optreden van een politieagent van om het even welke politiezone of van de federale politie indienen door een brief of e-mail te richten aan de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie (AIG). Het adres is:

Algemene Inspectie van de federale en lokale politie 

Triomflaan 174

1160 Brussel

Of elektronisch naar: info@aigpol.be

Nuttige links

1. U kan het klachtenformulier hieronder invullen

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
  3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.