Diensten

De interventiepolitie heeft een uitgesproken eerstelijnsfunctie. Zij is ten allen tijde een aanspreekpunt voor de bevolking en zorgt voor een snelle en kwaliteitsvolle eerste hulp. Het is de enige dienst die in ons korps 24 op 24 uur beschikbaar is.

De lokale recherche is de dienst binnen de lokale politie die instaat voor het uitvoeren van welbepaalde gerechtelijke onderzoeken, die de wetgever niet aan de federale recherche heeft toegewezen.

M.E.G.A. staat voor "Mijn Eigen Goed Antwoord", een (drug)preventiepakket voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs dat wordt aangeboden door de lokale politie.

De lokale politie hecht een groot belang aan een goed en professioneel onthaal. U kan de lokale politie van de PZ K-L-M 24 uur op 24 uur bereiken via het gratis telefoonnummer: 0800/90.333.

De dienst slachtofferbejegening van de politiezone K-L-M staat in voor opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en de juiste doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten van slachtoffers.

Deze dienst coördineert en stuurt de activiteiten in functie van de naleving van de verkeersreglementering- en wetten. Binnen het zonaal veiligheidsplan wordt verkeer als één van de krachtlijnen weerhouden.

Sedert april 2009 werden in de politiezone K-L-M de functionaliteiten wijkwerking, onthaal en interventie ondergebracht in drie wijkteams.