Historiek

In uitvoering van het Octopusakkoord voorzag de wet van 7 december 1998 een grootschalige politiehervorming. Alle bestaande politiediensten smolten op 2001 samen tot een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus: de Federale Politie en de Lokale Politie.

De Federale Politie werd gevormd uit een deel van de voormalige Rijkswacht, de Gerechtelijke Politie bij de Parketten, de Luchtvaartpolitie, de Zeevaartpolitie en de Spoorwegpolitie.

De Lokale Politie ontstond uit de Gemeentepolitie, de Landelijke Politie en de Rijkswachtbrigades.

Sinds 1 januari 2002 vormden de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise de politiezone K-L-M.

Het politiekorps is samengesteld uit de toenmalige Gemeentepolitie van Kapelle-op-den-Bos, deze van Londerzeel en Meise en de Rijkswachtbrigades van Londerzeel en Meise.

De Lokale Politie heeft een eigen rechtspersoonlijkheid die erg gelijkt op de structuur van de gemeente.

De politiezone wordt op bestuurlijk vlak geleid door het politiecollege en de politieraad. Het financiële aspect wordt behartigd door de bijzonder rekenplichtige. De operationele leiding van het korps is in handen van de korpschef.

De Politiezone K-L-M behoort tot het gerechtelijke arrondissement Halle-Vilvoorde en ressorteert onder het politieparket van Vilvoorde.