Slachtofferbejegening

De dienst slachtofferbejegening van de politiezone K-L-M staat in voor opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en de juiste doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten van slachtoffers.

De dienst beschikt over zowel politie-inspecteurs als consulenten die een speciale opleiding “slachtofferbejegening” hebben gevolgd. Ze behoren tot verschillende diensten en werken met een beurtrolsysteem zodat er 24 op 24 uur, het hele jaar door op één van de slachtofferbejegenaars beroep kan gedaan worden.

Slachtoffers kunnen een beroep doen op een slachtofferbejegenaar bij een traumatische gebeurtenis (diefstal met geweld, zelfdoding, dodelijk verkeersongeval, moord, zedenfeiten, intrafamiliaal geweld, onrustwekkende verdwijningen,…). Zowel het slachtoffer als zijn/haar familie kan een beroep doen op de dienst slachtofferbejegening.

Lokaal voor kinderen bij slachtofferbejegening