Missie - Visie - Waarden

Visie

Als Lokale Politie van de Politiezone Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Meise dragen wij bij tot:

 • de democratische ontwikkeling van onze gemeenschap;
 • een veilige en leefbare samenleving.

Onze Missie

Wij doen dit:

 • vanuit het respect voor het recht op veiligheid van ieder, de bezorgdheden, noden en behoeften van onze gemeenschap;
 • ter bevordering van een leefbare en veilige samenleving;
 • door de gemeenschapsgerichte basispolitiezorg in al zijn aspecten te garanderen, dus door een externe oriëntering, het probleemoplossend werken, partnerschap aangaan, het afleggen van verantwoording en het tonen van betrokkenheid als lokale politie;
 • door beschikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

Onze Waarden

Het succes van onze missie en waarden steunt op de onvoorwaardelijke inzet van ieder van onze medewerkers.

De volgende waarden vormen het fundament voor ons denken en handelen:

 • Professioneel en integer handelen; bevorderen van een positieve werksfeer.
 • Zorg en aandacht voor ieders democratische rechten en vrijheden.
 • Kwaliteit leveren die klantgericht is en klantvriendelijk.
 • Loyaal handelen ten aanzien van de overheden en een grote luisterbereidheid tonen.
 • Menselijk handelen en zich gedragen met een sterke motivatie om positief bij te dragen tot de goede organisatie en het welzijn van onze leefgemeenschap.

De kernspreuk van de PZ K-L-M luidt dan ook: SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID