Politieraad

Op 28 februari 2019 werd de politieraad geïnstalleerd. De verkozen raadsleden legden de eed af in handen van burgemeester Gerda Van den Brande, de toenmalige voorzitter van de politieraad.

Snelle links:

De vergadering kan ook op het commissariaat worden bijgewoond met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

 

De vergaderingen

De politieraad vergadert (minstens) 4 keer per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar, zij kunnen m.a.w. door iedereen bijgewoond worden.

De vergaderingen gaan door in de vergaderzaal van het centraal politiehuis aan de Reigerstraat 3 in 1840 Londerzeel.

Bevoegdheden van de politieraad

  • oefent de bevoegdheden uit van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps;
  • bestuurt de lokale politie;
  • benoemt en bevordert de leden van de lokale politie;
  • keurt de begroting van de lokale politie goed, evenals de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen. 

Samenstelling van de politieraad

De politieraad is nu samengesteld uit:

  • burgemeester Renaat Huymans van Kapelle-op-den-Bos, die nu voorzitter is.
  • burgemeester Conny Moons van Londerzeel
  • burgemeester Gerda Van den Brande van Meise 
  • Alain Meerts, eerste hoofdcommissaris van politie – korpschef, neemt deel aan de vergaderingen als adviseur;
  • Vanessa Van Dessel neemt de functie waar van secretaris-notulist.

Daarnaast zetelen ook 17 raadsleden in de raad, die ook gemeenteraadslid zijn in de drie gemeenten.

De volledige politieraad:

NAAM VOORNAAM TITEL
HUYSMANS Renaat Burgemeester
– Voorzitter
VAN DEN BRANDE Gerda Burgemeester
MOONS Conny Burgemeester
AERTS Paul Raadslid
BAUDEWYNS Roel Raadslid
BECQ Sonja Raadslid
DE HERTOGH Carmen Raadslid
DE VLEESCHOUWER Hendrik Raadslid
DE WIT Edward Raadslid
HEYVAERT Roger Raadslid
KEULEERS Bruno Raadslid
METENS Karine Raadslid
MOEYERSONS Koen Raadslid
ROTTIERS Arnold Raadslid
SMINATE Nadia Raadslid
TIERENS Diane Raadslid
VAN DEN BROECK Ann Raadslid
VERBRUGGEN Mark Raadslid
VERHULST Gerda Raadslid
VRANCKAERT Eddy Raadslid
MEERTS Alain Korpschef
VAN DESSEL Vanessa Secretaris-notulist