Nieuwsbrief: De Pol

Banner nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een korte samenvatting van zaken die in politiezone zijn gebeurd of zullen gebeuren.

De publicatiedatum ervan ligt rond de 10de van elke maand.Het is niet mogelijk hier op te abonneren.

Onze nieuwsbrieven zijn hier te raadplegen.