Politiecollege

Het politiecollege (te vergelijken met het college van burgemeester en schepenen) bestaat uit:

  • Burgemeester Renaat Huysmans (Kapelle-op-den-Bos), die de voorzitter is van het politiecollege
  • Burgemeester Conny Moons (Londerzeel)
  • Burgemeester Gerda Van den Brande (Meise)
  • De korpschef
  • De secretaris-notulist.

Hun opdracht is het dagelijks bestuur van de politiezone.