Interventie

De interventiepolitie heeft een uitgesproken eerstelijnsfunctie. Zij is ten allen tijde een aanspreekpunt voor de bevolking en zorgt voor een snelle en kwaliteitsvolle eerste hulp. Het is de enige dienst die in ons korps 24 op 24 uur beschikbaar is.

In onze PZ is er één interventieploeg permanent beschikbaar. Gedurende 18 van de 24 uren wordt deze aangevuld met een piekploeg. De ploegen worden gedispatcht vanuit het communicatiecentrum te Leuven, waar vanuit onze zone een voltijdse politieman is afgedeeld.

Hun eerste taak is dringende hulp verlenen in allerlei situaties gaande van het vaststellen van diefstallen, verkeersongevallen, vandalisme, tussenkomen bij gezinstwisten, vechtpartijen, opsporen van daders en verdachten van misdrijven, verdwijningen enzovoort.

Behoudens de dringende hulpverlening vervult de interventiedienst nog een aantal steuntaken, bescherming van personen en goederen, preventief en ontradend toezicht ter voorkoming van diefstallen, verkeerstoezicht en ontradende acties, handhaving van de openbare orde, gerechtelijke acties en dergelijke.

Lokale Politie K-L-M zoekt jou!