Jeugd & Gezin

Info

Onze 3 medewerkers van de dienst jeugd en gezin zijn een Hoofdinspecteur bijzondere specialisatie, Inspecteur en een maatschappelijk assistent met een warm hart.

Zij hebben oog voor minderjarigen die zich in verontrustende opvoedsituaties bevinden. Deze toestanden willen ze zo snel mogelijk opsporen om dadelijk de gepaste opvolging en hulpverlening te kunnen bieden. Dit is belangrijk om te vermijden dat het op latere leeftijd uit de hand zou lopen en de minderjarige een crimineel parcours zou volgen.

Vroegdetectie en actieve opvolging zijn voor deze medewerkers geen holle woorden. Ze zijn er zich goed van bewust dat als de nodige opvolging niet, of onvoldoende, kan geboden worden, dit voor extra menselijk leed, extra werklast voor onze interventieploegen, bestuurlijke overlast,… zorgt. Ze kijken verder dan de minderjarigen.

Ook de problematiek van huiselijk geweld brengen ze in kaart en trachten ze zo goed mogelijk op te volgen zodat dader en slachtoffer de nodige hulp krijgen om de cirkel van geweld te kunnen doorbreken. Binnen de dienst jeugd en gezin klopt ook het hart van de dienst slachtofferbejeging. ELK slachtoffer heeft immers het recht om erkend te worden en de gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening te krijgen.

Dienst Jeugd & Gezin