Verkeer

Deze dienst coördineert en stuurt de activiteiten in functie van de naleving van de verkeersreglementering- en wetten. Binnen het zonaal veiligheidsplan wordt verkeer als één van de krachtlijnen weerhouden.

Wij streven er naar om, conform de Staten-Generaal over het verkeer, het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De effectieve aanpak van de dienst situeert zich zowel op het preventieve (bv. schooltoezichten, informatieverstrekking, educatie...) als op het repressieve vlak (bekeuren verkeersovertredingen) Vanzelfsprekend beperken deze taken zich niet tot de verkeersdienst maar verdienen deze de aandacht van iedere politieman of –vrouw.

De politiezone beschikt over gemeentelijke verkeerscoördinatoren:

  •         Zij overleggen en verstrekken adviezen aan de respectievelijke gemeentebesturen over verkeers- en mobiliteitsvraagstukken.
  •         Zij plannen verkeersregelingen en -begeleidingen

Op basis van de verzamelde gegevens adviseren zij het diensthoofd inzake het handhavingsbeleid in hun gemeente. Zij volgen de gekozen verkeersgerelateerde projecten in hun gemeente verder op en analyseren deze in functie van de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Semi -anonieme Skoda RS PZ K-L-M