Wijkwerking

Sedert april 2009 werd in de politiezone K-L-M de wijkwerking in drie wijkteams onderverdeeld.

Elke gemeente heeft een wijkteam waar op lokaal vlak kan ingespeeld worden op de specifieke noden van die gemeente.

De wijkinspecteurs vormen de centrale spilfiguren en onderhouden de contacten met de bevolking binnen hun wijk, werken zij bemiddelend en oplossing gericht bij lokale veiligheidsproblemen en rapporteren zij probleemgevallen aan andere gemeentelijke of overkoepelende diensten. Het motto van de wijkinspecteur is dan ook 'kennen en gekend worden'.

Als er problemen zijn, kan u zich rechtstreeks tot uw wijkinspecteur wenden. Zij zijn namelijk de eerste aanspreekpunten voor de inwoners, de verenigingen, de hulpverleningsinstanties, de horeca, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, enz..Soorten meldingen zijn onder andere algemene buurtproblemen, verkeersproblemen, milieudelicten en zoveel meer.

U kan uw wijkwerker bereiken via het oproepnummer van de politiezone K-L-M: 0800/90.333. Voor dringende tussenkomsten of wanneer de wijkinspecteur niet beschikbaar is, komt in voorkomend geval een interventieteam langs

Wijkinspecteur aan het voetpad