Wijkwerking

Sedert april 2009 werden in de politiezone K-L-M de functionaliteiten wijkwerking, onthaal en interventie ondergebracht in drie wijkteams.

Elke gemeente heeft een wijkteam waar door de verschillende functionaliteiten op lokaal vlak kan ingespeeld worden op de specifieke noden van die gemeente.

De wijkinspecteurs vormen de centrale spilfiguren en met hun collega’s van het onthaal en de interventie onderhouden zij de contacten met de bevolking binnen hun wijk, werken zij bemiddelend en oplossing gericht bij lokale veiligheidsproblemen en rapporteren zij probleemgevallen aan andere gemeentelijke of overkoepelende diensten.

Wijkinspecteurs blijven de eerste aanspreekpunten voor de inwoners, de verenigingen, de hulpverleningsinstanties, de horeca, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, enz...

Het motto van de wijkinspecteur is 'kennen en gekend worden'.
Als er problemen zijn, wendt u dan rechtstreeks tot de wijkinspecteur.
Soorten meldingen zijn onder andere algemene buurtproblemen, verkeersproblemen, milieudelicten, allerlei…

U kan uw wijkwerker bereiken via het oproepnummer van de politiezone K-L-M: 0800/90.333. Voor dringende tussenkomsten of wanneer de wijkinspecteur niet beschikbaar is, komt in voorkomend geval een interventieteam langs.

Een wijkteam wordt aangestuurd door een verbindingsofficier die op zijn beurt wordt ondersteund door een aantal coördinatoren. De verbindingsofficier onderhoudt rechtstreeks contact met het gemeentebestuur en de diensthoofden en verantwoordelijken van de gemeentelijke diensten. Op zonaal vlak werken de drie verbindingsofficieren nauw samen met de interventieofficier, de officier van de lokale recherche, de APO officier en het diensthoofd HRM.

Wijkinspecteur aan het voetpad