Controle verkeersbelasting

Tijdens controles van de verkeersbelasting in Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate werd deze week in totaal 24.382 euro aan achterstallige belastingen geïnd.

Vlabel

Deze week ontving Politiezone Regio Puyenbroeck de Vlaamse Belastingdienst, verantwoordelijk voor de inning van de Vlaamse belastingen en de controle erop, voor een gezamenlijke controle van de verkeersbelasting van bestuurders op het grondgebied Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate.

Inning achterstallige verkeersbelasting

Op maandag 27 maart werden voertuigen in Moerbeke en Zelzate gecontroleerd, op woensdag 29 maart waren Wachtebeke en Lochristi aan de beurt.

Van 40 voertuigen was de verkeersbelasting niet betaald, waardoor er 24.382 euro aan achterstallige belastingen kon worden geïnd. Van vijf buitenlandse kentekenplaten werd gecontroleerd of de voertuigeigenaar woonachtig is in België. Daarnaast kreeg een bestuurder een proces-verbaal voor een niet correct aangegeven commerciële nummerplaat.

Verkeersovertredingen

Verder werden bij de controle van 49 voertuigen 14 overtredingen vastgesteld. Drie personen droegen hun gordel niet, een voertuig was niet correct geladen en een kentekenplaat was niet gelijk aan die van de aanhangwagen. Zij kregen allemaal een onmiddellijke inning.

Twee bestuurders waren niet in orde met hun rijbewijs: een persoon had een in ons land niet geldig en bovendien vervallen rijbewijs, de andere persoon beschikte niet over het juiste rijbewijs voor een voertuig met aanhangwagen. Bij drie voertuigen was de keuring vervallen en een bromfietser reed te snel. Een voertuig reed rond met een technisch defect. Zij kregen een proces-verbaal. Een bestuurder was houder van een rijbewijs maar had het niet bij zich. Deze persoon kreeg een waarschuwing. Een bestuurder werd gepakt op drugs in het verkeer, kreeg hiervoor een proces-verbaal en zag zijn rijbewijs ingetrokken worden.

Labels