Projecten

Hier kan u onze projecten terugvinden

 

Op 17 oktober 2016 werd te Lochristi het ANPR-cameranetwerk van de politiezone Regio Puyenbroeck voorgesteld.

BIN

Het doel van een BIN of Buurt Informatie Netwerk is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen.

In de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke is de BIN werking actief

 

Alhoewel de techno-preventieve bijstand niet is opgenomen in de 6 basis-functionaliteiten met het oog op het waarborgen van een minimale dienstverlening aan de bevolking, is deze vorm van dienstverlening zeker even belangrijk als de rest.

Aangezien het thema elk jaar in de top 10 van de meest uitgevoerde interventies staat, werd begin 2015 een werkgroep dierenwelzijn opgestart.

Sinds 1/11/2017 werken de 4 gemeenten van de lokale politiezone regio Puyenbroeck samen met VZW ‘De Kiem’ betreffende de organisatie van ‘Drugpunt’ Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate.