Dierenwelzijn

Aangezien het thema elk jaar in de top 10 van de meest uitgevoerde interventies staat, werd begin 2015 een werkgroep dierenwelzijn opgestart.

De werkgroep bestaat uit 11 medewerkers (zowel operationeel als administratief) die op vrijwillige basis een bijzondere expertise hebben verworven in de materie ‘dierenwelzijn’. Men komt op regelmatige tijdstippen samen om de lopende dossiers te bespreken en op te volgen. Elke melding, van zowel burgers als van ons eigen personeel, wordt onderzocht. De werkgroep werkt nauw samen met de andere teams van de politiezone. Vaak doen deze teams de aanvankelijke vaststellingen en wordt het dossier daarna overgenomen door de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de tussenkomsten van onze sociale recherche, de wijkwerking en de interventieploegen.

Jaarlijks worden er een 100-tal dossiers aangemaakt. Dit kan gaan om eenmalige meldingen waarbij de wijkinspecteur de afhandeling op zich neemt, tot grotere meer omvangrijke dossiers waarbij we samenwerken met externe overheidsdiensten zoals het departement Leefmilieu, natuur en energie en het Federaal Agentschap voor voedselveiligheid. Verder delen we foto’s van gevonden dieren op onze facebookpagina en konden op deze manier al verschillende baasjes met hun dier herenigd worden

In 2017 waren er 672 meldingen die rechtstreeks gelinkt waren aan het thema 'dierenwelzijn‘.

Ook ‘loslopende dieren’ zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen dat erg tijdrovend is voor onze ploegen. Om hieraan tegemoet te komen besliste het politiecollege dat er nood was aan een eenduidige afhandeling voor de volledige politiezone. Vroeger had elke gemeente zijn eigen beleid en werkten zij allemaal met een verschillend asiel samen. Hierdoor waren onze ploegen vaak uren in de weer  om de eigenaar op te sporen of de dieren te vangen en naar het asiel te brengen. Sinds 1/1/2015 werken de gemeenten samen met het dierenasiel van Gent. Dat deze manier van werken loont, blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de cijfers van de opgehaalde dieren. In 2017 kwam het dierenasiel 246 keer langs in onze politiezone en werden in totaal 213 katten en 33 honden opgehaald. De opgehaalde dieren worden opgevangen in het asiel, indien zij ze na enige tijd niet met hun baasje kunnen herenigen, dan worden zij ter adoptie aangeboden.

Verder is het de rol van de werkgroep om burgers en politiepersoneel te sensibiliseren en te informeren rond het item dierenwelzijn. Nieuwe wetten en regels worden door de werkgroep vertaald en in procedures gegoten. We publiceren geregeld artikels op onze sociale mediakanalen en hebben een e-mailadres voorzien waar iedereen meldingen en vragen naar kan sturen.  Zo mochten wij reeds een gastspreker ontvangen op onze personeelsvergaderingen en volgden een aantal personeelsleden een opleiding rond de dierenwelzijnswet. Zij kregen hierbij enkele handige tools die tijdens vaststellingen gebruikt kunnen worden.

Indien u vragen heeft rond het thema dierenwelzijn of u wenst verwaarlozing/mishandeling te melden, contacteer onze werkgroep via pz.regiopuyenbroeck@police.belgium.eu

OPGELET: DRINGENDE MELDINGEN STEEDS VIA HET NOODNUMMER 101!