Dierenwelzijn

Aangezien het thema elk jaar in de top 10 van de meest uitgevoerde interventies staat, werd begin 2015 een werkgroep dierenwelzijn opgestart.

DIERENWELZIJN

De werkgroep bestaat uit 13 medewerkers (zowel operationeel als administratief) die op vrijwillige basis een bijzondere expertise hebben verworven in de materie ‘dierenwelzijn’. Men komt op regelmatige tijdstippen samen om de lopende dossiers te bespreken en op te volgen. Elke melding, van zowel burgers als van ons eigen personeel, wordt onderzocht. De werkgroep werkt nauw samen met de andere teams van de politiezone. Vaak doen deze teams de aanvankelijke vaststellingen en wordt het dossier daarna overgenomen door de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de tussenkomsten van onze sociale recherche, de wijkwerking en de interventieploegen.

Jaarlijks worden er een 50-tal dossiers aangemaakt. Dit kan gaan om eenmalige meldingen waarbij de wijkinspecteur de afhandeling op zich neemt, tot grotere meer omvangrijke dossiers waarbij we samenwerken met externe overheidsdiensten zoals Dierenwelzijn Vlaanderen en het Federaal Agentschap voor voedselveiligheid. Verder delen we foto’s van gevonden dieren op onze facebookpagina en konden op deze manier al verschillende baasjes met hun dier herenigd worden

In 2021 zijn er tot nu toe (jan-sept) reeds 243 tussenkomsten geweest die rechtstreeks gelinkt waren aan het thema 'dierenwelzijn‘.

Ook ‘loslopende dieren’ zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen dat erg tijdrovend is voor onze ploegen. Om hieraan tegemoet te komen besliste het politiecollege dat er nood was aan een eenduidige afhandeling voor de volledige politiezone. Vroeger had elke gemeente zijn eigen beleid en werkten zij allemaal met een verschillend asiel samen. Hierdoor waren onze ploegen vaak uren in de weer  om de eigenaar op te sporen of de dieren te vangen en naar het asiel te brengen. Sinds 1/1/2015 werken de gemeenten samen met het dierenasiel van Gent. Dat deze manier van werken loont, blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de cijfers van de opgehaalde dieren. Jaarlijks worden ongeveer 200 dieren opgehaald door het dierenasiel. De opgehaalde dieren worden daar (tijdelijk) opgevangen, indien zij ze na enige tijd niet met hun baasje kunnen herenigen, dan worden zij ter adoptie aangeboden.

Verder is het de rol van de werkgroep om burgers en politiepersoneel te sensibiliseren en te informeren rond het item dierenwelzijn. Nieuwe wetten en regels worden door de werkgroep vertaald en in procedures gegoten. We publiceren geregeld artikels op onze sociale mediakanalen en hebben een e-mailadres voorzien waar iedereen meldingen en vragen naar kan sturen.  Zo mochten wij reeds verschillende gastsprekers ontvangen op onze personeelsvergaderingen en volgden een aantal personeelsleden een opleiding rond de dierenwelzijnswet. Zij kregen hierbij enkele handige tools die tijdens vaststellingen gebruikt kunnen worden.

Alle meldingen inzake Dierenverwaarlozing of -mishandeling worden het beste maximaal gecentraliseerd via:Dierenverwaarlozing of -mishandeling: klacht indienen - Huisdierinfo-home => Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Dierenwelzijn Vlaanderen.

Deze dienst behandelt bepaalde klachten zelf maar treedt waar nodig in overleg met de lokale politie. In functie van de plaats van de feiten wordt de juiste politiezone ingeschakeld. In bepaalde gevallen zijn er bvb. situaties van verwaarlozing gepleegd door dezelfde persoon maar op het grondgebied van verschillende gemeenten, verspreid over verschillende politiezones. Een gecentraliseerde aanpak en melding zorgt dus voor een efficiënte afhandeling van dergelijke dossiers en een goeie dossieropbouw.

Uiteraard blijven wij ook rechtstreeks contacteerbaar op het emailadres pz.regiopuyenbroeck@police.belgium.eu .( OPGELET: DRINGENDE MELDINGEN STEEDS VIA HET NOODNUMMER 101!) We stellen echter vast dat we soms dubbel werk leveren omdat melders dezelfde boodschap lanceren via verschillende kanalen. Vandaar onze voorkeur voor één centraal meldpunt van waaruit alles beheerd wordt (Vlaamse overheid).