Laatste nieuws

uitstekend slot

Onze wijkinspecteurs gaan regelmatig op pad om woonstvaststellingen te doen. Ze stellen nog regelmatig vast dat woningen slecht beveiligd zijn. Anno 2019 zien we regelmatig nieuwbouwprojecten waarbij er geen aandacht geschonken wordt aan een veilige cilinder.