Laatste nieuws

flyer digi gezondheid

In het Nationaal veiligheidsplan 2016-2019 wordt cybersecurity (of online veiligheid) als één van de 10 prioritaire veiligheidsthema’s beschouwd waar politiediensten en andere instanties bijzondere aandacht aan schenken.