Team Interventie

Dit team wordt geleid door CP Clemminck.

De dringende interventies in onze zone worden behartigd door interventieploegen, een groep van gemotiveerde mannen en vrouwen die in de politiecombi's in het straatbeeld aanwezig zijn. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week in voor alle dringende interventies, ten dienste van alle inwoners van de volledige politiezone.

Onze ploegen worden aangestuurd door CICOV. Dit is het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen dat vanuit Gent alle noodoproepen doorspeelt aan de ploegen op het terrein.

Een officier van gerechtelijke politie (OGP) is steeds aanwezig in vroege en late dienst. Een officier van bestuurlijke politie (OBP) kan ten allen tijde opgeroepen worden.

Naast de reguliere werking leveren de interventieploegen hun bijdrage om de strategische doelstellingen uit het zonaal veiligheidsplan te realiseren. Er wordt dan gericht gepatrouilleerd om een halt toe te roepen aan problemen van overlast, druggebruik, inbraken en fietsdiefstallen. Gericht preventief patrouilleren gebeurt op vraag van gerechtelijke en bestuurlijke overheden en inwoners. Het gratis vakantietoezicht valt onder die noemer.