Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

missie visie waarden

Missie

De politiezone Regio Puyenbroeck zal de volgende accenten leggen, onder het gezag van de bestuurlijke overheden en binnen het wettelijk kader:

- Gericht optreden en dienstverlening op maat

- Samen werken aan een veilige en leefbare omgeving

Visie

Als Politiezone Regio Puyenbroeck willen we onze missie realiseren met:

- Respect voor onze waarden

- Aandacht voor een correcte interne en externe communicatie

Waarden

Alle personeelsleden van de Politiezone Regio Puyenbroeck zullen volgende waarden in acht nemen:

- Respect

- Professionaliteit

- Dienstverlenende ingesteldheid

Missie

Gericht optreden en dienstverlening op maat

Geïnspireerd door de ideeën van een `excellente politiezorg` bieden wij - onder het gezag van onze overheden - een laagdrempelige politiezorg op maat aan.

De politiezone Regio Puyenbroeck wil een dienstverlening aanbieden die inspeelt op de verwachtingen en behoeften van de klant en de partners. Daarbij staan communicatie en samenwerking centraal. Wij willen een laagdrempelig, centraal aanspreekpunt vormen waar de burger terecht kan met zijn/haar problemen. We realiseren dit door een sterke uitbouw van de wijkwerking.Samen werken aan een veilige en leefbare omgeving

De politiezone Regio Puyenbroeck pakt veiligheidsproblemen aan. Voor een kwaliteitsvolle aanpak doen we beroep op partners (samen werken). Leefbaarheid is voor ons een engagement.

Al onze activiteiten worden op het voorgaande afgestemd.

Door onze dienstverlening dragen we bij aan het voorkomen, detecteren en aanpakken van problemen.

Op geregelde tijdstippen leggen we verantwoording af.

Waarden

Respect :

- Respect tonen we door een gelijke behandeling van elke burger en door een menselijke aanpak.

- Luisteren is ook een vorm van respect: we luisteren naar de vragen en klachten van burgers.

- In onze omgang zijn we correct, discreet en hebben we eerbied voor elke levensbeschouwing, achtergrond, overtuiging, huidskleur, persoonlijkheid en opvatting.

- Als collega's moeten we respect tonen voor elkaar en voor de middelen die we ter beschikking krijgen.Professionaliteit:

We zijn steeds aanspreekbaar, bereikbaar en enthousiast. We bieden een polyvalente dienstverlening. In ons handelen zijn we steeds objectief, integer en adequaat. We wensen kwalitatief werk af te leveren en hiertoe worden we voortdurend bijgeschoold.

We zijn fier om deel uit te maken van de Politiezone Regio Puyenbroeck; we gedragen ons loyaal.Dienstverlenende ingesteldheid:

Deze wordt gekenmerkt door:

- Een grote beschikbaarheid

- Het afleveren van kwalitatief werk

- Het zoeken naar oplossingen binnen het kader van onze bevoegdheden

- Het optimaal aanwenden van de beschikbare middelen

- Een groot inlevingsvermogen