De korpschef ad interim

Commissaris Van de Sijpe is waarnemend korpschef van de politiezone regio Puyenbroeck. De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij heeft de leiding over de organisatie en verdeling van taken binnen het lokale politiekorps en kijkt toe op de uitvoering van het beheer van het korps.

Foto Joachim

De korpschef wil enerzijds de goede praktijken bewaren en versterken maar anderzijds ook de nodige initiatieven nemen om nog meer door te groeien naar een moderne overheidsorganisatie die de enorme uitdagingen van onze maatschappij inzake veiligheid enthousiast aanpakt en al haar werkprocessen zo optimaal als mogelijk organiseert. Aan de hand van een zonaal veiligheidsplan maakt de korpschef duidelijk waar we de komende jaren als organisatie zullen aan werken.