Controle verkeersbelasting

Tijdens controles van de verkeersbelasting in Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate werd tijdens de laatste week van februari 28.715 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Het voertuig van een man die stuurde terwijl zijn rijbewijs reeds was ingetrokken, werd in beslag genomen. 

Vlabel

Deze week sloegen de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en Politiezone Regio Puyenbroeck de handen in elkaar voor een gezamenlijke actie. De Vlaamse Belastingdienst is verantwoordelijk voor de inning van de Vlaamse belastingen en de controle erop. Er werd nagegaan of bestuurders op het grondgebied Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate de verkeersbelasting van hun voertuig hadden betaald. Daarnaast werden er ook andere verkeersinbreuken vastgesteld. 

Inning achterstallige verkeersbelasting

Op dinsdag 27 februari werden voertuigen in Wachtebeke en Moerbeke gecontroleerd, op donderdag 29 februari waren Zelzate en Lochristi aan de beurt. Van 34 voertuigen was de verkeersbelasting niet betaald, waardoor er door Vlabel 28.715 euro aan achterstallige belastingen kon worden geïnd. 

Verkeersovertredingen

Verder werden er zes bestuurders bekeurd omdat hun voertuig niet over een geldig keuringsbewijs beschikte. Het rijbewijs van een professioneel bestuurder werd ingetrokken voor het gebruik van de GSM achter het stuur. Twee rijbewijzen werden ingetrokken voor het gebruik van drugs in het verkeer. Een van deze bestuurders was overigens niet aan zijn proefstuk toe: hij kon geen rijbewijs voorleggen omdat het eerder al was ingetrokken. Zijn voertuig, dat bovendien noch verzekerd, noch gekeurd was, werd in beslag genomen. 

Eén bestuurder werd geverbaliseerd voor het rijden met een vervallen voorlopig rijbewijs. Twee bestuurders kregen een bekeuring voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en twee voor het gebruik van de GSM.