Duidelijke daling van criminaliteit door COVID-19

Politiezone Regio Puyenbroeck stelt vast dat er een duidelijke daling is van de criminaliteit sinds het ingaan van de coronamaatregelen. Deze trend uit zich door een afname van het aantal inbraken. Het is belangrijk om waakzaam in uw kot te blijven. De afgenomen verkeersdrukte heeft als positief effect dat er een daling is van het aantal verkeersongevallen dat door de politiezone wordt vastgesteld.

 

‘We merken inderdaad dat het aantal woninginbraken met meer dan 30% is gedaald en het aantal verkeersongevallen is zelfs gehalveerd in onze politiezone.’, zegt Koen Van Poucke, Korpschef van de politiezone Regio Puyenbroeck. ‘Hieruit kunnen we besluiten dat de meeste inwoners van onze politiezone in hun kot blijven. De verhoogde sociale controle en de daling van het aantal verplaatsingen in het verkeer zorgen ervoor dat verdachte personen en voertuigen sneller gemeld worden via het noodnummer 101.’

Van Poucke nuanceert: 'Deze dalingen betekenen echter niet dat we minder werk hebben, integendeel we zien dat er een verschuiving is van het soort interventies waarmee we belast worden. Er is een lichte toename van burengeschillen, intrafamiliaal geweld en onbuigzaamheid van jongeren. We verwachten ook een stijging van cyber- en coronacriminaliteit.’, gaat Van Poucke verder. ‘Ons zonaal onthaal in Lochristi blijft geopend op afspraak voor dringende aangiftes. Ten slotte voeren we ook heel wat toezicht uit op het naleven van de coronamaatregelen. Als grenspolitiezone voeren we naast de gewone coronacontroles ook nog eens 7/7 grenscontroles uit. Met het mooie weer in het vooruitzicht is er dit weekend verhoogd politietoezicht voorzien.’