Personeelsdienst en intern toezicht

De personeelsdienst staat in voor het personeelsbeheer, loopbaanbeheer, opleidingsbeheer en personeelsbeleid.

businessman-holding-document-freepik

Personeelsbeheer omvat onder meer: 

•    bezoldigingen, baremische anciënniteiten;

•    het opvolgen van de personeelsgebonden dossiers zoals medische verzorging, ziektecontingent,…;

•    verzekeringen;

•    arbeidsongevallen en beroepsziekten.Loopbaanbeheer omvat onder meer: 

•    de administratie van de interne en externe mobiliteit;

•    de organisatie van de stages en de ondersteuning van de daarbij betrokken mentoren;

•    de planning, voorbereiding en administratie voor de evaluatie van de medewerkers;

•    pensioendossiers.Opleidingsbeheer omvat onder meer:

•    de planning, voorbereiding en administratie van de opleidingen, zowel intern als extern;

•    de planning, voorbereiding en administratie van de training van de medewerkers.Personeelsbeleid

•    de personeelsdienst werkt projectmatig aan een performant personeelsbeleid.Onder het gezag van het politiecollege en de leiding van de korpschef staat de dienst Personeel ook in voor het Intern Toezicht op de medewerkers.