Korpschef

Korpschef Joost Duhamel

Sinds 1 september 2010 werd de heer Joost Duhamel Korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Als korpschef is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid (zonaal veiligheidsplan). Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. In zijn opdrachtbrief geeft hij inzicht in de wijze waarop hij zijn mandaat als korpschef en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen.

De korpschef neemt deel aan de vergaderingen van het politiecollege en de politieraad, zonder stemrecht.

De korpschef wordt in de leiding van het korps bijgestaan door zijn officieren en niveaus A.

Contact:

1HCP Joost Duhamel tel. 055/33 88 60 fax. 055/33 88 79

e-mail: joost.duhamel@police.belgium.eu