Politiecollege

Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone.

In een meergemeentenzone – zoals in de politiezone Vlaamse Ardennen - oefent het politiecollege de bevoegdheden uit van het college van burgemeester en schepenen en die van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentenzone vormen, samen met de korpschef en de zonesecretaris. De burgemeester van Oudenaarde zit de vergadering voor.

Het politiecollege vergadert op maandelijkse basis (behalve in juli en augustus).

 

  • DE MEULEMEESTER Marnic - Voorzitter - Burgemeester - Oudenaarde
  • WILLEQUET Philippe - Burgemeester - Kluisbergen
  • VERZELE Joop - Burgemeester - Kruisem
  • VANDER MEEREN Luc - Burgemeester - Wortegem-Petegem
  • DUHAMEL Joost - Korpschef     
  • ROKEGEM Sskia - Secretaris