Klachtenformulier

Ontevreden over onze dienstverlening? Voel je je onheus behandeld? Dan kan je ons dat laten weten.

Onze politiemedewerkers komen dagelijks met zeer veel burgers in contact. Onze doelstelling is een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Wanneer je toch ontevreden bent over onze manier van optreden, dan kan je hierover een klacht indienen.

Hoe kan ik mijn ontevredenheid uiten?

  • Je kan online een klachtenformulier invullen. Dit klachtenformulier bevat een aantal essentiële rubrieken die je best zo volledig mogelijk invult.
  • Of download en print het papieren formulier (zie bijlage) en verstuur het per post naar: Politiezone Buggenhout-Lebbeke met de vermelding 'klachtenbeheer' t.a.v. korpschef, Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke.
  • Of breng het ingevulde formulier onder gesloten omslag binnen bij één van onze onthaalpunten met vermelding: 'klachtenbeheer' t.a.v. de korpschef. Je krijgt aan het loket hiervan een ontvangstbewijs.

Belangrijk om te weten

Iedereen heeft het recht zijn ontevredenheid te uiten over een politieambtenaar of over de werking van het korps. Indien je klacht gegrond blijkt, zullen wij hieruit lessen trekken.

Opzettelijk kwaadwillige klachten tegen politieambtenaren strafrechtelijk kunnen vervolgd worden als lasterlijke aangifte bij de overheid, laster en eerroof, of beledigingen.