Resultaten Verkeersveilige Dag

Tijdens de Verkeersveilige Dag op dinsdag 27 februari 2024 voerde de Politiezone Buggenhout-Lebbeke gedurende de hele dag controles uit binnen onze zone. 

Flitscamera

Dit zijn de resultaten:

  • We controleerden 2.801 voertuigen op snelheid op vier verschillende locaties. Tijdens deze controles werden 103 voertuigen geflitst, waarbij de hoogst gemeten snelheid 94 km/u bedroeg in een zone waar de maximumsnelheid 50 km/u is.
  • Wat betreft alcoholcontroles, hebben we 375 blaastesten afgenomen, waarvan 372 chauffeurs binnen de veilige grenzen bleken te zitten. Eén bestuurder blies alarm. Bij twee bestuurders werd een positief resultaat vastgesteld. Het hoogste alcoholgehalte bedroeg 1.23 mg/l UAL, wat resulteerde in de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
  • Daarnaast werden er drie processen-verbaal uitgeschreven voor voertuigen die niet aan de keuringsplicht voldeden, twee voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en één voor het negeren van een verbod voor voertuigen met een maximaal toegestane massa van 3,5 ton.

Wij blijven ons inzetten voor een veilige verkeersomgeving en ondersteunen dergelijke initiatieven. Bedankt aan onze medewerkers die deelnamen aan de actie.