Veiligheidsmonitor 2024,… Hoe denk jij over de veiligheid in onze politiezone?

Onder het motto ‘meten is weten’ zullen 1400 door toeval gekozen inwoners in elke gemeente van onze politiezone binnenkort een veiligheidsbevraging in de bus krijgen. In deze enquête peilen we naar het onveiligheidsgevoel, eventuele buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden in onze politiezone.

Dit initiatief wordt op vraag van onze burgemeesters georganiseerd door de politie, in samenwerking met de gemeenten en de FOD Binnenlandse Zaken.

De vragenlijsten worden in de maand juni 2024 verspreid.

Ben jij geselecteerd om hieraan mee te werken?

Dan willen we een warme oproep lanceren om even tijd te nemen en de enquête in te vullen want jouw mening is van groot belang! Deelnemen kan eenvoudig online of via een vragenlijst op papier die je later zal ontvangen (binnen 3 weken). Uiteraard verwerken we jouw antwoorden volledig anoniem.

De resultaten van deze veiligheidsmonitor verwachten we in het eerste semester van 2025. Deze analyse is belangrijk om de belangrijkste aandachtspunten en veiligheidsproblemen in jouw gemeente af te bakenen en met jullie ideeën rekening te houden in de uitvoering van ons zonaal veiligheidsplan.

Alvast dank voor jouw deelname, ‘Samen sterk in veiligheid’!

Labels