bewakingscamera's - wetgeving en aangifte

We krijgen regelmatig vragen van inwoners over camerabewaking aan of in de woning. Wat mag u filmen en moet u dat aangeven?

Wanneer u camera's rond of in uw woning plaatst met de bedoeling misdrijven of overlast te voorkomen of in beeld te brengen, … dan wordt dit beschouwd als een camera die valt onder de wet inzake bewakingscamera's (wet van 21/03/2007, laatst gewijzigd door de nieuwe camerawet van 21/03/2018). Deze camera's moeten verplicht aangegeven worden.

camera-pic

 

 

De aangifte

Sedert 25 mei 2018 dienen de aangiftes van bewakingscamera's te gebeuren via de website www.aangiftecamera.be, en dus niet meer via de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Privacy-commissie genoemd).

Iedere burger of onderneming die gebruikmaakt van één of meerdere bewakingscamera is verplicht de registratie te doen. Inclusief eenieder die ooit al eens aangifte deed bij de Privacy-commissie. Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, dus tot 25 mei 2020. Gaat het om een volledig nieuwe aangifte, dan moet de registratie uiterlijk één dag voor de ingebruikname van het systeem gebeuren. De particulier die enkel binnen in de woning filmt, is vrijgesteld van aangifte. Hier kan u een handleiding vinden voor het invullen van de aangifte.

Waar moet u als particulier nog rekening mee houden om in orde te zijn ?

  • U mag enkel uw eigendom in beeld brengen. Met andere woorden, u mag de openbare weg of de eigendom van derden (bv. uw buren) niet filmen. Het filmen van de openbare weg wordt enkel toegestaan nadat u een advies bij de korpschef van uw lokale politiezone heeft gevraagd en goedkeuring heeft bekomen van de gemeenteraad. In principe wordt dit aan particulieren niet toegestaan. Kan u niet anders dan een klein gedeelte van de openbare weg of de eigendom van anderen in beeld te brengen, dan kunnen technische middeltjes helpen om dat deel van het beeld onherkenbaar te maken.
  • U moet steeds aangeven dat er camerabewaking is, door het wettelijk voorziene pictogram te plaatsen. Zo weet iedereen die de plaats betreedt dat hij gefilmd wordt. Op het pictogram moeten drie gegevens vermeld worden: (1) een verwijzing naar de wet : Camerabawaking - wet van 21/03/2007; (2) de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden; (3) de contactgegevens van deze persoon, hetzij een postadres of e-mailadres.

Bent u verantwoordelijk voor de camerabewaking van een besloten plaats toegankelijk voor het publiek (denk maar aan een winkel, horecazaak, bedrijf, … ) dan bent u ook onderworpen aan bovenstaande bepalingen. Bij het indienen van de aangifte, moet u uiteraard opgeven dat het om een besloten plaats gaat, toegankelijk voor het publiek. Is de gefilmde plaats een arbeidsplaats, dan moet u ook rekening houden met de regels vervat in de CAO nr. 68.

Meer info kan u vinden op www.besafe.be.

Heeft u nog vragen ? Neem gerust contact op via 09/369 00 25 of via e-mail : pz.wlw@police.belgium.eu