Politieraad 14 maart 2022

Op maandag 14 maart 2022 om 19 uur kan de politieraad via een livestream online gevolgd worden wat betreft de agendapunten met ‘openbaar  karakter’.

Door de coronamaatregelen komen de politieraadsleden niet ’fysiek’  samen.
De politieraadsleden zullen online deelnemen aan de zitting via MICROSOFT TEAMS.
Door de livestreaming krijg je dus van thuis uit ook de mogelijkheid om de zitting mee te volgen.

Kijk alvast via de link (via lees meer) naar de live-uitzending

 

 

We streamen met youtube-live:
https://www.youtube.com/channel/UCgaoLLqPcOlnMhOtGdJOX1w/live

Dit is de agenda van de agendapunten met openbaar karakter van de politieraad van 14/03/2022:

 1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
 2. Kennisgeving ontslag politieraadslid Jan Tondeleir
 3. Aanstelling en eedaflegging van Piet Van Heddeghem, opvolger als titelvoerend lid van de politieraad in vervanging van raadslid Jan Tondeleir
 4. Erratum behoeftebepaling mobiliteit 2022/01 
 5. Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van het erratum aan de mobiliteit 2022/01
 6. Kennisgeving stand van zaken mobiliteiten
 7. Principebeslissing tot aankoop van meubilair
 8. Principebeslissing tot leasing van een hybride combi  en goedkeuren bestek nr. 2022/01
 9. Principebeslissing tot aankoop van een logsysteem ANPR
 10. Stand van zaken oprichting wijkantennes 
 11. Stand van zaken aangiftes partnergeweld en seksuele misdrijven