Politieraad 20 september 2021

Op maandag 20 september 2021 om 19 uur kan de politieraad via een livestream online gevolgd worden wat betreft de agendapunten met ‘openbaar  karakter’.

Door de coronamaatregelen komen de politieraadsleden niet ’fysiek’  samen in de vergaderzaal van het gemeentehuis te Wetteren.

De politieraadsleden zullen online deelnemen aan de zitting via MICROSOFT TEAMS.

Door de livestreaming krijg  je dus van thuis uit ook de mogelijkheid om de zitting mee te volgen.

Kijk alvast via de link (via lees meer) naar de live-uitzending.

We streamen met youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCgaoLLqPcOlnMhOtGdJOX1w/live

Dit is de agenda van de agendapunten met openbaar karakter van de politieraad van 20/09/2021:

OPENBARE ZITTING

1.      Goedkeuren verslag vorige vergadering

2.      Kennisgeving ontslag politieraadslid Björn Carré

3.      Kennisgeving ontslag politieraadslid Melanie Van der Haegen

4.      Aanstelling en eedaflegging van Rosa Van den Abeele, opvolger als titelvoerend lid van de politieraad in vervanging van raadslid Melanie Van der Haegen

5.      Jaarrekening 2020

6.      Goedkeuren begrotingswijziging nr. 1 van 2021 - gewone en buitengewone dienst

7.      Goedkeuren personeelsbehoeftenplan (incl. vernieuwde functieprofielen)

8.      Openstellen contractuele vacature van bepaalde duur via externe, dringende werving van een niveau C - onthaalmedewerker mits goedkeuring personeelsbehoeftenplan

9.      Behoeftebepaling mobiliteit 2021/04

10.    Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/04

11.    Behoeftebepaling mobiliteit 2021/05

12.    Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2021/05

13.    Delegatie bevoegdheden NAVAP

14.    Aanpassen bedrag van de principebeslissing inzake het plaatsen van drie laadpalen via Fluvius System Operator (PR d.d. 15/03/2021)

15.    Principebeslissing tot aankoop van bodycams

16.    Principebeslissing tot aankoop van 2 elektrische fietsen 

17.    Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van bestek 03-2021/RR&S: samenwerking met een bestaande organisatie voor de detachering van 2 FTE drugpreventiewerker ten behoeve van de politiezones Wetteren/Laarne/Wichelen en Regio Rhode en Schelde (vernieuwing) via openbare procedure

18.    Principebeslissing tot aanpassen budgetplan informatica 2021

19.    Principebeslissing tot aankoop van een lichtkrant

20.    Principebeslissing tot aankoop voor meubilair voor wijkpost Wichelen

21.    Vraag raadslid M. Gorré - vereenvoudigde aangifte seksuele