Politieraad 29/11/2021

Op maandag 29 november 2021 om 19 uur kan de politieraad via een livestream online gevolgd worden wat betreft de agendapunten met ‘openbaar  karakter’.

Door de coronamaatregelen komen de politieraadsleden niet ’fysiek’  samen in de vergaderzaal van het gemeentehuis te Wetteren.

De politieraadsleden zullen online deelnemen aan de zitting via MICROSOFT TEAMS.

Door de livestreaming krijg  je dus van thuis uit ook de mogelijkheid om de zitting mee te volgen.

Kijk alvast via de link (via lees meer) naar de live-uitzending

We streamen met youtube-live:

https://www.youtube.com/channel/UCgaoLLqPcOlnMhOtGdJOX1w/live

Dit is de agenda van de agendapunten met openbaar karakter van de politieraad van 29/11/2021:

1.      Goedkeuren verslag vorige vergadering

2.      Aanstelling en eedaflegging van Evi Rasschaert, opvolger als titelvoerend lid van de politieraad in vervanging van raadslid Björn Carré

3.      Goedkeuren begroting 2022

4.      Goedkeuren personeelsbehoeftenplan (incl. bijhorende functieprofielen)

5.      Goedkeuren interzonaal samenwerkingsprotocol 'FOCUS' - PZ Antwerpen

6.      Principebeslissing tot aankoop van een elektrisch voertuig 

7.      Goedkeuren informaticaplan 2022

8.      Aanstelling van een ontwerper voor renovatiewerken aan het politiehuis Wetteren Laarne Wichelen - incl. goedkeuren bestek

9.      Erratum behoeftebepaling mobiliteit 2021/05

10.    Behoeftebepaling mobiliteit 2022/01

11.    Bepalen plaatselijke selectiecommissies in het kader van de mobiliteit 2022/01