Resultaten actie HORECA

Onze lokale recherchedienst organiseerde in samenwerking met de diensten RSZ, RSVZ, RVA, TSW, FAVV en de FOD Financiën op zaterdag 04.03.2023 een ‘Actie Horeca’.

Actie HORECA

In totaal werden 14 handelszaken op het grondgebied van onze politiezone gecontroleerd. 8 zaken werden volledig goedgekeurd. 

Bij de overige 6 handelszaken werden verschillende problemen vastgesteld. Er werden 4 PV’s opgesteld inzake tewerkstelling. De FOD Financiën stelde 2 inbreuken vast en het FAVV schreef 2 waarschuwingen uit inzake de voedselveiligheid.  

Dergelijke actie wordt meerdere malen per jaar georganiseerd.