Tips bij het oversteken van een overweg!

Het oversteken van een gesloten spoorweg, waarbij alle waarschuwingsborden, lichten of slagbomen bij een spoorwegovergang genegeerd worden, kan niet alleen leiden tot levensgevaarlijke situaties, maar kan ook een geldboete en een rijverbod tot gevolg hebben. Dit jaar zijn in onze politiezone 6 processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van deze verkeersregels.

Spoorwegovergang

Het oversteken van een spoorweg vereist de voorzichtigheid van zowel voetgangers als automobilisten. Het niet naleven van verkeersregels bij spoorwegovergangen kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de oversteker als voor andere betrokkenen. Voetgangers moeten wachten tot alle signalen aangeven dat het veilig is om over te steken, en ze moeten altijd alert zijn op aankomende treinen, zelfs als er geen waarschuwingsborden actief zijn.

Automobilisten zijn uiteraard ook gehouden de verkeersregels bij spoorwegovergangen na te leven. Ze moeten stoppen als de slagbomen naar beneden zijn of als de signalen aangeven dat een trein nadert. Het negeren van deze signalen kan niet alleen leiden tot ernstige ongevallen, maar kan ook leiden tot strafrechtelijke vervolging en bovendien aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Tips bij het oversteken van een overweg.

  • Vertraag bij het naderen van een spooroverweg. Hou de slagbomen en de licht- en geluidssignalen in de gaten.
  • Stop zodra het belsignaal gaat en de rode lichten branden (ook al gaan de slagbomen nog niet dicht).  Als je op de overweg aan het rijden bent, verlaat je die zo snel mogelijk.
  • Wacht nadat de trein is gepasseerd tot de slagbomen volledig open zijn EN de licht- en geluidssignalen aangeven dat je mag oversteken. Het kan namelijk gebeuren dat de slagbomen omhoog gaan en plots weer zakken omdat er een tweede trein zeer kort op de eerste volgt. Een onvoorzichtige en onoplettende weggebruiker kan dan vast komen te zitten op de sporen. Dit willen we natuurlijk vermijden.
  • Blijf NOOIT stilstaan op de sporen. Steek de sporen enkel over wanneer je absoluut zeker bent dat je in één keer kan oversteken. Wanneer je ziet dat het voertuig voor jou stilstaat achter de sporen en er niet genoeg plek is om veilig over te steken, wacht je tot deze plek er wel is.
  • Geen belsignaal, lichten of slagbomen? In zeer uitzonderlijke gevallen kan het immers gebeuren dat de slagbomen defect zijn en niet sluiten. In dit geval vertraag je en kijk je goed naar links of rechts om te zien of er een trein aankomt.

 

Filmpje

 

Labels