Veiligheidsmonitor

In de periode mei – juni 2024 ontvangen 430.000 Belgische inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor.

Mogelijk valt ook bij jou een uitnodiging in de bus. 

Veiligheidsmonitor 2024

De inbreng van de statistische toevalssteekproef geselecteerde personen is van groot belang.

Het stelt immers de overheid in staat rekening te houden met de behoeften en meningen van alle bevolkingsgroepen bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid. 

Het is essentieel dat deze behoeften bekend zijn om adequaat te kunnen reageren.

Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang

Uw antwoorden worden trouwens volledig anoniem verwerkt. 

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap, preventie- en dienstenaanbod en de kwaliteit van het politieoptreden. 

De Veiligheidsmonitor is een initiatief dat wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).   

De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.  

Alvast dank voor uw medewerking! 

Labels