Verkeersactie 'Afleiding achter het stuur'

Ook politie Ninove nam deel aan de vooraf aangekondigde, provinciale actie tegen “afleiding achter het stuur”.  Zo werden er twee mobiele patrouilles ingezet op dinsdag 17 alsook op woensdag 18 mei 2022. 

Afleiding achter het stuur

Groot was onze verbazing dat toch nog heel wat bestuurders tegen de lamp liepen. Blijkbaar dringt het bij veel bestuurders nog niet helemaal door dat het gebruik van de gsm of smartphone tijdens het rijden voor heel wat afleiding zorgt waardoor je een potentieel gevaar wordt in het verkeer. Daarom gaf het Parket Oost-Vlaanderen een duidelijk signaal naar de overtreders toe en werd de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bevolen voor 8 dagen.

Op dinsdag 17 mei werden maar liefst 10 bestuurders betrapt op het gebruik van de gsm tijdens het sturen. Van alle overtreders werd ter plaatse een verhoor afgenomen om het dossier onmiddellijk te kunnen vervolledigen en over te maken aan het Parket en het rijbewijs van elke overtreder werd onmiddellijk in getrokken voor 8 dagen.

Ook op woensdag 18 mei lieten enkele bestuurders zich verleiden tot afleiding achter het stuur. 7 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 8 dagen als gevolg van het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Bij 1 overtreder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen omdat deze bestuurder een positieve test inzake gebruik van verdovende middelen aflegde.

In totaal werden er tijdens de twee actiedagen 18 processen-verbaal opgesteld waarbij het rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. 17 resulteerden in een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs wegens afleiding achter het stuur en 1 proces-verbaal voor het positief testen op het gebruik van verdovende middelen achter het stuur.

Gelukkig waren er ook veel bestuurders die het goede voorbeeld gaven. Ook de volgende dagen zal verder worden gecontroleerd!