Proces-Verbaal - onmiddellijke inning 

Algemeen

Sedert 28 maart 2018 worden de vaststellingen van verkeersovertredingen waarvoor een onmiddellijke inning werd uitgeschreven, niet langer verstuurd door de politiediensten. Wie dus een verkeersboete krijgt, ontvangt dit proces-verbaal via BPost, samen met een overschrijvingsformulier en een verklarend schrijven.

Wat indien er niet betaald wordt?

Wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de uitnodiging tot betaling, zal de overtreder, eveneens via BPost, een betalingsherinnering toegestuurd krijgen. Een niet-betaling zal automatisch aanleiding geven tot een voorstel tot minnelijke schikking, waarbij het bedrag van de onmiddellijke inning verhoogd wordt met 33%. Ook in dit geval zal de briefwisseling (verklarend schrijven, betalingsuitnodiging en eventuele herinnering) met de geverbaliseerde via BPost verlopen.

Wanneer niet ingegaan wordt op het voorstel tot minnelijke schikking, volgt tenslotte een bevel tot betaling. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt in dat geval verhoogd met 35%. Het bevel tot betaling wordt eveneens door BPost aan de overtreder toegestuurd. Met een bevel tot betaling kan de FOD Financiën de boete innen. Er is hiervoor geen vonnis nodig van de politierechtbank.

Overtreders zonder woon- of vaste verblijfplaats in België

Ook overtreders die geen woon- of vaste verblijfplaats hebben in België en niet konden worden onderschept, ontvangen via BPost een informatiebrief waarin ze uitgenodigd worden om een geldsom te betalen. Het is mogelijk om deze betaling via het internet te verrichten.

Betwisting op persoon of op feiten

De geverbaliseerde ontvangt niet automatisch een betwistingsformulier en hoeft dit dan ook niet meer naar de politiediensten terug te sturen. Indien gewenst kan de overtreder alsnog een betwistingsformulier invullen dat terug te vinden is op de website (zie hieronder) of opgevraagd kan worden via het callcenter (Tel: 02/278.55.60). Je kan de overtreding betwisten aangaande de feiten of je kan een betwistingsformulier invullen waarin de identiteit van de werkelijke overtreder wordt meegedeeld.

Indien je het betwistingsformulier afprint of ontvangt via het callcenter, dan dien je dit terug te sturen naar het adres vermeld op het document (niet naar de politiedienst).

Betaling

Het is belangrijk om steeds de correcte gestructureerde mededeling te vermelden bij de betaling. Wanneer je een ongeldige betaling wilt rechtzetten, dan kan dit uitgevoerd worden via de website.

Vragen inzake de overtreding

Indien je vragen hebt over de ontvangen verkeersboete, dan dien je steeds eerst contact op te nemen met het callcenter 02/278.55.60. Je kan ook terecht op de website (zie hieronder).

Meer info?

Hiervoor kan je terecht op de onderstaande websites. Op de website vind je ook antwoorden op andere vragen in de rubriek FAQ (Frequently Asked Questions).

•Nederlands: www.verkeersboeten.be of www.verkeersboetes.be

•Frans: www.amendesroutières.be

•Duits: www.verkehrsstrafen.be

•Engels: www.trafficfines.be

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Ninove via het contactformulier of telefonisch via 054 312 312.