ANPR

Gebruik ANPR combi PZ Dendermonde

Inleiding:

De politiezone Dendermonde maakt gebruik van mobiele ANPR.

Dankzij deze mobiele ANPR kan de politie een hogere beveiligingscontrole uitvoeren op de voertuigen die rondrijden in de gemeente Dendermonde. ANPR komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Voor wat staat ANPR:

ANPR-camera's (automatic number plate recognition) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen.

Gebruik ANPR combi PZ Dendermonde

Inleiding:

De politiezone Dendermonde maakt gebruik van mobiele ANPR.

Dankzij deze mobiele ANPR kan de politie een hogere beveiligingscontrole uitvoeren op de voertuigen die rondrijden in de gemeente Dendermonde. ANPR komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Voor wat staat ANPR:

ANPR-camera's (automatic number plate recognition) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen.

Wat is het doel

De politiezone Dendermonde wil deze camera en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt.

Dit systeem moet toelaten om:

  • betere actieve opsporingen te organiseren door het actief aansturen van de ploeg en diensten in het korps (gerichte opsporingen)
  • beter de controles te ondersteunen (naslagwerk waarin kan nagegaan worden of een entiteit op te sporen is of te controleren)
  • het opsporingsbestand voor de nummerplaatlezer te voeden
  • Verkeer is onze eerste externe prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan. Het is dan ook de bedoeling het toestel in te schakelen voor het ontdekken van onder andere niet verzekering voertuigen, verkeersrecidivisten, rijverboden, niet betalen verkeersboetes door buitenlanders, project Bodoc genaamd, enz. en dit via de toevoeging van black lists.
  • Ook geseinde personen indien gekoppeld aan een voertuig en gestolen of verduisterde voertuigen zullen via hits uit het verkeer kunnen gehaald worden. Hierdoor kan er proactief en doelgericht gewerkt worden waardoor de capaciteit veel efficiënter kan ingezet worden.
  • Het voordeel van een mobiele ANPR camera is dat deze ook zeer flexibel kan ingezet worden voor projectwerking en andere externe prioriteiten: een zonebewaking bij een inbrakengolf, het toezicht op een invalsweg bij zachte info of verdacht gedrag, enz.

 

Welke gegevens worden opgeslagen:

Art. 44/11/3 decies §1 WPA. De technische gegevensbanken die werden gecreëerd naar aanleiding van het gebruik van intelligente camera's voor de automatische nummerplaatherkenning of van intelligente systemen voor de automatische nummerplaatherkenning bevatten de volgende gegevens, indien zij verschijnen op de beelden van de camera's:

1° de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat,

2° de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat,

3° een foto van de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig en in voorkomend geval, aan de achterkant,

4° een foto van het voertuig,

5° in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers,

6° de logging gegevens van de verwerkingen.

 

Hoe lang worden de data en beelden bewaard:

De opslagduur van de gegevens wordt als volgt geregeld:

- de “reads” (gescande info welke niet gekoppeld wordt aan een nummerplaat, dus geen hit) tot 30 dagen

- de “Hits” (gescande info welke gekoppeld kan worden aan een nummerplaat uit de databank) tot 90 dagen opgeslagen.

Informatie welke voor gerechtelijke doeleinden wordt gebruikt zal op een aparte cd-rom worden gebrand en bewaard en toegevoegd worden aan het gerechtelijk dossier.

 

Wat met uw privacy:

Enkel de door de korpschef aangeduide politiemedewerk(st)ers zullen toegang krijgen tot de data en de beelden van de camera’s.

Het cameratoezicht zal enkel gebruikt worden voor de wettelijke doeleinden beschreven in de WPA.

Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) zal als onafhankelijke instelling ook instaan voor de controle op het gedegen en wettelijk gebruik van de camera’s.

Een eenvoudige vraag inzake de ANPR camera of vraag over mogelijke betrokkenheid kan via de Pz Dendermonde gebeuren via het algemene é-mail adres: pz.dendermonde.lik@police.belgium.eu of via het telefoonnummer van de Pz Dendermonde : 052 25 12 00

Een vraag rond inzage en/of rectificatie van informatie dient aan de Data Protection officer (DPO) te worden gericht. Het nazicht zal worden gedaan via het Controleorgaan op de politionele informatie.

De politiezone Dendermonde beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming/DPO die toezicht houdt op de naleving van de informatieveiligheid en de naleving van de verwerking van persoonsgegevens. Hij is bereikbaar via het é-mail adres:pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu