Zonaal veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is een zesjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad.

Wat is het Zonaal Veiligheidsplan?

Het Zonaal Veiligheidsplan is het beleidsplan van Lokale Politie Dendermonde. Het gaat niet enkel over onze prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen, maar ook heel onze dagelijkse werking zit erin vervat.

In het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende zes jaar uitgeschreven. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Door ons optimaal te organiseren (= optimale bedrijfsvoering) willen wij dit samen met de andere betrokkenen, overheden en burgers, verwezenlijken.

In het Zonaal Veiligheidsplan bepalen we tevens een aantal prioriteiten. Dit zijn thema's waaraan we bovenop onze dagelijkse werking extra aandacht zullen besteden. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit wordt een actieplan of project uitgewerkt met een of meerdere operationele doelstellingen.

Prioriteiten

Lokale Politie Dendermonde werkt tot eind 2025 rond volgende thema's op het vlak van veiligheid en leefbaarheid:

  • verkeersongevallen met lichamelijk letsel en dodelijke afloop
  • drugs
  • diefstallen in gebouwen
  • aanpak van overlast
  • intrafamiliaal geweld (IFG) gekoppeld aan verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
  • radicalisme-extremisme-terrorisme

Daarnaast worden in dit beleidsplan nog 2 aandachtspunten, 3 transversale themata, 2 prioriteiten op het vlak van optimale bedrijfsvoering en opdrachten van federale aard besproken.

Download