Privacyverklaring Lokale politie Dendermonde

Informatieveiligheid

Bij de Lokale Politie Dendermonde worden persoonsgegevens verwerkt zoals voorzien binnen de Europese General Data Regulation (GDPR). Dat houdt in dat gegevens enkel voor bepaalde doeleinden worden gebruikt en dat enkel die gegevens worden gevraagd die specifiek nodig zijn om het doel te bereiken.

Lokale Politie Dendermonde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hier kan je de privacyverklaring van de Lokale Politie Dendermonde doornemen.

Wens je verdere informatie of heb je klachten, neem dan contact op via pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu